Raport bieżący nr 4/2014

Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż w dniu 13.02.2014 r.  Pan Marek Panfil złożył z dniem 30 kwietnia 2014 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

 W złożonym oświadczeniu Pan Marek Panfil poinformował, iż rezygnacja z pełnionej w Spółce INTERFERIE S.A. funkcji podjęta została ze względów osobistych.

 Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).

Related Articles