Raport bieżący nr 4/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2009 r.:   

1) Raporty kwartalne :   

a) za IV kwartał 2008 r. – w dniu 09.02.2009 r.  

b) za I kwartał 2009 r. - w dniu 30.04.2009 r.  

c) za II kwartał 2009 r. – w dniu 03.08.2009 r.  

d) za III kwartał 2009 r. – w dniu 2.11.2009 r.   

2) Raport półroczny za I półrocze - w dniu 14.09.2009 r.   

3) Raport roczny za 2008 r. - w dniu 16.03.2009 r.   

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).  

Related Articles