Raport bieżący Nr 39/2018

Spółka INTERFERIE S.A. (Emitent) informuje, iż celem pozyskania środków na prowadzone inwestycje w Dąbkach i Kołobrzegu zamierza zakończyć w roku bieżącym świadczenie usług hotelowych w ośrodku w Głogowie oraz sprzedać ten obiekt.

Zarząd INTERFERIE S.A informuje, iż planowane działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą, iż Spółka będzie zarządzała siecią hotelową, która promuje i sprzedaje swoją ofertę, jako usługi z zakresu Medical SPA w obiektach o jednakowym, wysokim standardzie w wybranych atrakcyjnych miejscowościach w Polsce (głównie uzdrowiskowych), zapewniających określony potencjał noclegowy. Informacje dotyczące ośrodka w Głogowie zostaną podane w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

Related Articles