Raport bieżący nr 39/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 29 października 2007 roku do Spółki wpłyneło pismo od Pana Jacka Swakonia - członka Rady Nadzorczej o następującej treści: 

"Z dniem 31 października 2007 roku składam rezygnację z członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Powyższa decyzja wynika z wyboru mojej osoby na funkcję senatora RP." 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Raport bieżący nr 39/2007 (PDF 45 kb)

Related Articles