Raport bieżący nr 38/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że w dniu 14.10.2007 r. podpisał umowę, której przedmiotem jest  obsługa klientów w ośrodkach wypoczynkowych Spółki w tym: Chalkozyn w Kołobrzegu, Barbarka w Świnoujściu, Malachit w Świeradowie Zdroju.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z intencją współpracy na co najmniej 3 lata. Wartość przychodów z realizacji umowy szacowana jest na około 4 mln złotych rocznie.  

Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż przychody uzyskane w  wyniku podpisanej umowy stanowią 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.  

Spółka opublikuje nazwę kontrahenta po zakończeniu realizacji umowy z podmiotem. 

Podstawa prawna:  par. 5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).                          

Raport bieżący nr 38/2007 (PDF 46 kb)

Related Articles