Raport bieżący Nr 37/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zmianie uległ adres siedziby Spółki. Aktualny adres: INTERFERIE S.A.

ulica Rycerska 24

59-220 Legnica.  

Zmiana została zarejestrowana w dniu 22.10.2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).  

Related Articles