Raport bieżący nr 37/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie celem realizacji informacji zawartych w Raporcie bieżącym Nr 33/2007 z dnia 27.09.2007 r. informuje o zakresie weryfikacji budżetu Spółki na rok 2007.  

Przyjęty budżet zakładał  osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości  39 595,7 tys.  złotych, po weryfikacji poziom ten określony został w wysokości 35 965,9 tys. złotych. 

 Na rok 2007 założono osiągnięcie wyniku netto w wysokości 1 605,7 tys.  złotych, po weryfikacji budżetu wynik netto określa się na poziomie 1 020,0 tys. złotych.   

Przyczyną powodującą obniżenie wyżej wymienionych parametrów są następujące zdarzenia: 

1. Rezygnacja z realizacji usług przez kontrahenta zagranicznego – co zmniejszy wynik Spółki o 400 tys złotych,

2. Przyspieszenie realizacji prac inwestycyjnych w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie, co będzie skutkowało potrzebą wyłączania poszczególnych pięter hotelu z obsługi klientów – zmniejszy to wynik o 100 tys złotych,

3. Obowiązek utworzenia przez Spółkę odpisów aktualizujących związanych m.in. z upadłością jednego z kontrahentów – na łączną kwotę 85,7 tys złotych. 

Podstawa prawna:  par. 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).    

Related Articles