Raport bieżący nr 36/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15.12.2009 roku doknała: 

1) wyboru p. Janusza Żołyńskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 20/2009 z dnia 15.12.2009 r.);  

2) powołała w skład Komitetu Audytu p. Angelikę Andersz Hryńków  (Uchwała nr 21/2009 z dnia 15.12.2009 r.); 

3) przyjęła rezygnację p. Roberta Ostowicza z prac w Komitecie Audytu; 

4) powołała w skład Komitetu Audytu p. Janusza Żołyńskiego  (Uchwała nr 22/2009 z dnia 15.12.2009 r.).   Spółka INTERFERIE S.A. informowała Raportem bieżącym nr 25/2009 z dnia 28.08.2009 roku o powołaniu Komitetu Audytu w ramach struktur Rady Nadzorczej.  

Po dokonanych zmianach w skład Komitetu Audytu wchodzą:  1) Piotr Tokarczuk - przewodniczący, 2) Angelika Andersz Hryńków 3) Janusz Żołyński.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).            

Related Articles