Raport bieżący nr 36/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 08.10.2007 r. wpłynęło na adres pełnomocnika Spółki pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w celu ustalenia, czy Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie właściwie wykonała obowiązki, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pulicznych.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Raport bieżący nr 36/2007 (PDF 45 kb)

Related Articles