Raport bieżący Nr 35/2014

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15.10.2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

Uchwały NWZ 15.10.2014

Related Articles