Raport bieżący nr 35/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10. 2013 r. odwołało z dniem  30.10.2013r. roku Pana Marcina Chmielewskiego ze składu  Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

 

 

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 31.10.2013 r. w skład Rady Nadzorczej: 

 

Pana Roberta Rozmusa,

Pana Pawła Potocznego.

 

Informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles