Raport bieżący Nr 34/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29.06.2018 r. podpisany został  Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. zawartej przez:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, ("Kredytodawca"), 

(2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica ("Kredytobiorca 1"), 

oraz

(3) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, ("Kredytobiorca 2"). 

 

Zgodnie z brzmieniem aneksu:

1. Kredyt A

Dzień ostatecznej spłaty oraz okres udostępnienia w Ramach Kredytu A /to jest kredyt obrotowy na refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności/ został określony na dzień 30.06.2019r.

2. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt C): 

Okres wykorzystania został określony od momentu podpisania umowy kredytowej maksymalnie do 30.06.2020r. Okres karencji maksymalnie 6 miesięcy od końca Okresu wykorzystania, maksymalnie do 30.12.2020r. Oprocentowanie WIBOR 3M plus marża 2,30%. 

3. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt D):

Okres wykorzystania został określony od momentu podpisania umowy kredytowej maksymalnie do 30.06.2021r. Okres karencji maksymalne 6 miesięcy od końca Okresu wykorzystania, maksymalnie do 30.12.2021r. Ostateczny termin spłaty maksymalnie do 31.12.2028r. Oprocentowanie: EURIBOR 3M plus marża  2,30%

4. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt B1): 

Ostateczny termin spłaty został określony maksymalnie do 30.09.2026r. Oprocentowanie  EURIBOR 3M plus marża 2,10%.

Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. 

Emitent informował o zawarciu umowy kredytowej Raportem bieżącym Nr 9/2016 i Raportem bieżącym Nr 8/2017.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Related Articles