Raport bieżący nr 34/2013

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 24.10.2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik do Raportu bieżącego Nr 34/2013

Related Articles