Raport bieżący nr 34/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 17 listopada 2009  roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał:  

KGHM ECOREN S.A. - liczba głosów 8.964.200, co stanowi 96,76% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 61,55% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.     

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.        

 Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)   

Related Articles