Raport bieżący nr 34/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. uwzględniając fakt, iż wartości nieruchomości Spółki, ujęte w bilansie nie odzwierciedlają ich aktualnej wartości rynkowej postanowił zlecić dokonanie wycen (operatów) nieruchomości Spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Zarząd INTERFERIE S.A. zdecydował o przekazaniu do publicznej wiadomości zestawienia wartości nieruchomości Interferie S.A. na podstawie posiadanych operatów szacunkowych i zapisów księgowych. Wyceny zostały dokonane w roku bieżącym w okresie kwiecień – sierpień. Podmioty, które dokonały wyceny to: „ZYBUT” sc Wycena Nieruchomości i Specjalistyczne Usługi z Wrocławia oraz Nieruchomości „DOMUS” z Legnicy. Zestawienie nie uwzględnia wyceny ośrodka Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porębie.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Zestawienie wartości nieruchomości [PDF - 58kb]

Related Articles