Raport bieżący nr 34/2007

W dniu 27.09.2007 r. Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Pawluszek złozył rezygnację z pełnionej funkcji z mocą obowiązującą od dnia 30.09.2007 r. 

Rezygnacja złożona została w związku z przyjęciem przez Pana Andrzeja Pawluszka funkcji wicedyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Nowym Jorku 

Do dnia 30.09.2007 r. Pan Andrzej Pawluszek będzie wypełniał swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).            

Raport bieżący nr 34/2007 (PDF 44 kb)

Related Articles