Raport bieżący Nr 33/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Spółka podjęła prace w zakresie zmiany projektu inwestycyjnego zmierzającego do rozbudowy ośrodka w Dąbkach. Podstawowym założeniem projektowanych zmian jest optymalizacja efektywności ekonomicznej projektu między innymi poprzez modyfikację proporcji w zakresie świadczenia usług na rzecz NFZ i klientów komercyjnych. Planowana realizacja projektu - czerwiec 2020 roku. Po rozbudowie ośrodek będzie oferował ponad 500 miejsc noclegowych. Obecnie inwestycja jest na etapie opracowania nowej koncepcji szczegółowej. Prace projektowe potrwają do końca 2018 r. W odniesieniu do inwestycji w Kołobrzegu Spółka zakończyła postępowanie wyboru koncepcji wstępnej i projektanta, któremu zostanie powierzone zadanie wykonania pełno branżowego projektu rozbudowy ośrodka w Kołobrzegu. Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych w Kołobrzegu to rok 2021. Po rozbudowie ośrodek będzie oferował ponad 550 miejsc noclegowych. Informacje dotyczące inwestycji w Dąbkach i Kołobrzegu były publikowane w raportach okresowych.   Emitent uznał prowadzone prace, o których mowa powyżej, za istotne dla swojej działalności z uwagi na zawartą umowę kredytową, zakres projektowanych prac, zwiększenie ilości miejsc noclegowych  a tym samym zwiększenie przychodów Spółki. Zmiana założeń rozbudowy wymagać będzie dokonania zmian w umowie kredytowej.   

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Related Articles