Raport bieżący Nr 33/2017

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 25.01.2017 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu za I półrocze 2017 roku był dzień 16 sierpnia 2017 roku.

 

Nowy termin publikacji raportu za I półrocze 2017 roku został wyznaczony na dzień 11 sierpnia 2017 roku.

 

 Podstawa prawna:

 

  • 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Related Articles