Raport bieżący nr 33/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 17 listopada  2009  r. następujące osoby zostały odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:  

1. Rafał Citowicz.   

 Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 17 listopada  2009 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki:    

1. Janusz Żołyński

2.  Angelika Andersz – Hrynków.

  Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.      

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Related Articles