Raport bieżący nr 33/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej  Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 7 sierpnia 2008 r.:   

Józef Stanisław Kowalski (61 lat)   

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji (1971)  Aplikacja sędziowska zakończona egzaminem sędziowskim (1974) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:     1971 –  1973 Urząd Miejski w Lubinie, Kierownik Gospodarki Komunalnej,  1973 – 1975 Urząd Powiatowy w Lubinie, Kierownik Powiatowego Zarządu Gospodarki Terenami  i Inżynierii Miejskiej,  1975 – 2001 Urząd Wojewódzki w Legnicy, dyrektor wydziałów Organizacyjno-Prawnego, Prawnego, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego  2001 – do chwili obecnej  - kancelaria radcy prawnego  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.     

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.    

XXXX XXXXXX  (34 lata)   

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (1999)  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu, radca prawny (2005) 

 

 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.     

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.     

Anna Osadczuk  (31 lat)   

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2007) – licencjat  ponadto: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – studia magisterskie (w trakcie) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:     1999 –  2000   Informator Polkowicki – dziennikarz, kierownik działu informacji,  1999 -  2001   Polkowicka Telewizja Kablowa – dziennikarz,   2000 -  2006   Radio Plus Legnica, Radio El, Polskie Radio Wrocław-  reporter, prezenter, wydawca serwisów informacyjnych,  2000 -  2007   Gazeta Polkowicka - dziennikarz  2007 – Wiadomości Lubińskie, portal Lubin.pl – redaktor naczelny,  2004- obecnie Telewizja Regionalna Zagłębia Miedziowego – prezenter  2007 – obecnie Urząd Gminy Polkowice – rzecznik prasowy 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.     

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.    

Jerzy Pokój (53 lata)   

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, kierunek Turystyka i  Rekreacja (2007) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:     1981 –  1983 Wiceprezes Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego,  1983 – 1990 Prezes Koła Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze  1984 – 1998 Prezes Szkoły Górskiej Przewodnictwa i Narciarstwa  1990 – 1998 Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR   1990 – 1994 Przewodniczący Rady Miasta Karpacz  1997 – obecnie właściciel „Western Ranch” Karpacz  1998 – 2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  2002 – obecnie wykładowca Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK  2002 – 2006 Prezes Grupy Karkonoskiej GOPR  2005 – obecnie redaktor miesięcznika „Konie i Rumaki”  2007 – obecnie radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 2008 przewodniczący Sejmiku  ponadto:  1989 instruktor ratownictwa górskiego,  1990 – 1998 członek ZG GOPR  1997 – 2005 członek Rady Nadzorczej „Sudeckie hotele  i schroniska” 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.     

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.       

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)      

Related Articles