Raport bieżący nr 33/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w chwili obecnej prowadzi prace analityczne dotyczące możliwości realizacji zaplanowanego na rok 2007 budżetu Spółki, który został opublikowany Raportem bieżącym nr 9/2007 z dnia 11.03.2007 r.  

Zarząd Spółki  po uwzględnieniu  tendencji na okres IX-XII 2007 dotyczących niższego obłożenia miejsc hotelowych będących w dyspozycji Spółki oraz możliwością utworzenia dodatkowych  rezerw -  informuje, iż  dokona weryfikacji zaplanowanego na rok 2007 budżetu Spółki .

Dane finansowe określające wysokość planowanej korekty obniżającej wynik finansowy INTERFERIE S.A.  zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu prac analitycznych, nie później jednak niż w terminie do 15 października 2007 roku. 

Podstawa prawna:  par. 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).               

Raport bieżący nr 33/2007 (PDF 44 kb)

Related Articles