Raport bieżący Nr 32/2019

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.12.2019 r. otrzymała powiadomienie o transakcjach, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.  Treść otrzymanych przez Spółkę zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.  

 

 

Related Articles