Raport bieżący nr 32/2009

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd INTERFERIE  S.A przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 17 listopada 2009 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.              

 

Załacznik do Raportu bieżącego nr 32/2009

Related Articles