Raport bieżący nr 32/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 7 sierpnia 2008 r. następujące osoby zostały odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:   

1. Antoni Gątkowski

2. Aneta Lubaś

3. Alina Rocka

4. Karolina Piesiewicz 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1  pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)    

Related Articles