Raport bieżący nr 32/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej w Lubinie informujące o wszczęciu śledztwa o sygn. Akt 5 Ds. 171/07 w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez Członków Zarządu INTERFERIE S.A. w wyniku czego została rzekomo wyrządzona szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach w majątku Spółki tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 kk. Prokuratura Rejonowa prosi o niezwłoczne przesłanie uwierzytelnionych dokumentów dotyczących nieruchomości położony w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15.  Zarząd INTERFERIE S.A. stwierdza, że nie widzi jakiegokolwiek uzasadnienia tezy o niedopełnieniu obowiązków i nadużyciu uprawnień przez członków Zarządu.  Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 20.11.2006 roku przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości została określona na poziomie 20 748 000 złotych. Spółka INTERFERIE SA nabyła przedmiotową nieruchomość za kwotę 19 000 000 złotych netto (wycena sporządzona przez rzeczoznawcę nie uwzględniała wyposażenia i rzeczy ruchomych). Szczegółową informację o nabyciu nieruchomości w Świnoujściu Spółka przekazała Raportem bieżącym nr 22/2007 z dnia 21.06.2007 r.   

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)              

Raport bieżący nr 32/2007 (PDF 48 kb)

Related Articles