Raport bieżący Nr 31/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż działając na podstawie upoważnienia, zawartego w Uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku, złożył w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta. O podjęciu ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 28.06.2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Related Articles