Raport bieżący Nr 31/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 13.07.2017 r. dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jacek Drobny.

 

Informacje dotyczące p. Jacka Drobnego zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 25/2017.

 

Podstawa prawna:

  • 5 ust.1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles