Raport bieżący nr 31/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2007 roku. Raport ten zostanie przekazany w dniu 14 września 2007 roku.  

 Podstawa prawna: § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)                

Raport bieżący nr 31/2007 (PDF 44 kb)

Related Articles