Raport bieżący nr 31 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 grudnia 2006 r.:

Wincenty Stanisławski (60 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1972)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2003-2006 PBP ORBIS Sp. z o.o. Dyrektor Oddziału Warszawa

1996-2003 PBP ORBIS Sp. z o.o. Dyrektor Oddziału Warszawa Śródmieście

1993-1996 PBP ORBIS Sp. z o.o. /ORBIS TRAVEL/ Dyrektor Oddziału Warszawa - Śródmieście, Z-ca Dyrektora Oddziału Miejskiego Warszawa

1992-1993 PBP ORBIS Sp. z o.o., p.o. Dyrektora Biura Zagranicznej Turystyki Wyjazdowej

1986-1993 Państwowe Przedsiębiorstwo ORBIS Dyrektor Oddziału Warszawa Śródmieście

1980-1986 Państwowe Przedsiębiorstwo ORBIS, Dyrektor Oddziału Obsługi Turystycznej Warszawa

1975-1980 Kierownik Wydziału Turystyki i Sportu ZW ZSMP Warszawa

1973-1974 Biuro Podrózy Almatur, Kierownik Biura Podrózy w Warszawie

1972-1975 asystent, nauczyciel akademicki - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej PBP ORBIS Sp. z o.o. /ORBIS TRAVEL/ (1993-1996)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dorota Jaworska (33 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki, tytuł licencjata (1995), Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, magister (1999)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

od 2000 pracownik Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

1998-2000 kierownik Oddziału Gdańskiego GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o.

1996 - 1998 kierownik Oddziału Gdańskiego GEERS Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

1994-1996 audioprotetyk w Oddziale Gdańskim GEERS Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

Ponadto od 1999 członek Rady Społecznej Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport bieżący nr 31 / 2006 (PDF 55 kb)

Related Articles