Raport bieżący Nr 30/2017

Zarząd Interferie S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 04.07.2017 r. otrzymał korektę powiadomienia, o którym mowa w art. 19. ust. 1 rozporządzenia MAR. O przedmiotowym powiadomieniu Emitent informował w raporcie nr 29/2017 z dnia 30.06.2017 roku.  

Treść otrzymanego przez Emitenta skorygowanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze   

Related Articles