Raport bieżący nr 30/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje że w dniu 27.10.2009 r. podpisał umowę z Portico Project Management  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie  - na przejęcie obowiązków wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji budowy Hotelu w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego polegającej na zarządzaniu całością zadań mających na celu realizację Inwestycji, w tym m.in.: 

 a) weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez projektanta oraz przygotowanie i realizacja procedury przetargowej w związku z wyborem wykonawcy robót, oraz przekazanie wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, 

b) nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 

c) realizacja procedury przetargowej w związku z wyborem dostawców kompleksowego wyposażenia hotelu i jego infrastruktury towarzyszącej.  

Wynagrodzenie z tytułu prac wymienionych  wyżej wynosi 1 762 000,00 złotych plus VAT.   

Zarząd INTERFERIE S.A. informował Raportem bieżącym nr 19/2009 z dnia 12.05.2009 roku o dokonaniu wyboru podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu architektonicznego hotelu w Świnoujściu oraz Raportem bieżącym nr 20/2009 z dnia 19.05.2009 roku o podpisaniu umowy na prace projektowe hotelu w Świnoujściu.   

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).    

Related Articles