Raport bieżący nr 30/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 sierpnia  2008 roku:   

Uchwała Nr 1/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:  

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 2/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lipca 2008 r., Nr 133 (2982), poz. 9101.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 3/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Gątkowskiego.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 4/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alinę Rocką.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 5/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Piesiewicz.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 6/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Lubaś.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Uchwała Nr 7/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Stanisława Kowalskiego.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 8/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.   

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Pokój.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Uchwała Nr 9/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.   

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Ostowicza.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 10/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 7 sierpnia 2008 r.   

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na  podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki  uchwala się, co następuje:  

§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Annę Osadczuk.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).  

Related Articles