Raport bieżący nr 3/CG/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (Spółka) informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej - Spółka nie uzyskała od Akcjonariusza kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem i życiorysami zawodowymi.


Spółka informuje, iż nie zastosowała się do zasady określonej w zasadzie nr 1 pkt. 5 części II. Kodeksu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".


Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Related Articles