Raport bieżący Nr 3/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (Spółka) informuje, że 31.01.2020 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Damiana Pietrzyka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 31.01.2020r. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Related Articles