Raport bieżący Nr 3/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 09.03.2017 r. otrzymał:

 

1)     postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 01.03.2017 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 2233802.

2)     postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 02.03.2017 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 2233796.

O ustanowieniu zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2010 z dnia 28.10.2010 r. Przedmiotowy zastaw ustanowiony został jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 23/2010. Wykreślenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.

Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne

Related Articles