Raport bieżący nr 3/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.02.2011 r. pozytywnie zaopiniowany został wniosek w sprawie inwestycji w Hotelu Górskim Malachit w Świeradowie Zdroju. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie basenu o część rekreacyjną AQUAPARK oraz modernizację elewacji hotelu. 

Planowana inwestycja zostanie rozpoczęta w roku bieżącym a zakończona w roku 2012. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki oraz kredytu komercyjnego.  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji będą przekazywane przez Spółkę w trybie określonym przepisami prawa.    

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles