Raport bieżący nr 3/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Spółka zakończyła proces zawierania umów na świadczenie usług pobytowych połączonych z rehabilitacją na rok 2009.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Zarząd INTERFERIE S.A. zdecydował o przekazaniu do publicznej wiadomości zestawienia wartości niektórych umów w rozbiciu na poszczególne ośrodki Spółki.  

Zaprezentowane w wykazie umowy obejmują usługi, jakie Spółka świadczy w ośrodkach nadmorskich (nie uwzględniono ośrodków górskich) w jednym z obszarów działalności tj. świadczeniach pobytowo -rehabilitacynych.    

Wykaz umów

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)      

Related Articles