Raport bieżący nr 3 / 2006

Zarząd INTERFERIE SA w Lubinie podaje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Szczegółowy wykaz zasad określa załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Regulamin GPW paragraf 29 pkt 2.

Raport bieżący nr 3 / 2006 (PDF 45 Kb)

Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego  (PDF 105 kb)

Related Articles