Raport bieżący Nr 29/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 30.06.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.    

Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.          

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze  

Related Articles