Raport bieżący Nr 29/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanych dnia 28.04. 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Related Articles