Raport bieżący nr 29/2009

W związku z wnioskiem Akcjonariusza tj. KGHM ECOREN S.A. w Lubinie, z dnia 15.10.2009 roku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad objemującym punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej   - Zarząd INTERFERIE S.A. mając na uwadze zapis zasady II 1.5 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w dniu 16.10.2009 roku zwrócił się do KGHM ECOREN S.A. z wnioskiem o udostępnienie Spółce uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów zgłaszanych do Rady Nadzorczej.  W przypadku otrzymania przez Spółkę powyższych informacji, zostaną one niezwłocznie udostępnione na korporacyjnej stronie internetowej (http://www.interferie.pl/) . 

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29. ust. 3.   

Related Articles