Raport bieżący nr 29/2007

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2007  z dnia 20 lipca 2007 r., przekazuje informacje dotyczące Panów Tadeusza Kani i Andrzeja Pawluszka, powołanych w skład  Zarządu Spółki uchwałami  Rady Nadzorczej z dnia 20.07.2007 r.  

Tadeusz Kania ( lat 41)  

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

Wyższe - mgr rehabilitacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

studia podyplomowe:   

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu - Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

1991-2005 - Szpital Wojewódzki w Opolu - Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjno-Sportowej

1998-2001 - Politechnika Opolska - wykładowca

2000-2005 - Uniwersytet Opolski - wykładowca

2001-2005 - Zakład Usprawniania Leczniczego - Dyrektor – właściciel

od 2005 - Medicus Sp. z o.o. w Opolu - Wiceprezes ds. rehabilitacji i infrastruktury 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.      

 Andrzej Pawluszek (lat 31) 

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: nauki polityczne (1995 - 1998) 

studia podyplomowe:   

Szkoła dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego International Diplomacy Council - stypendysta rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

1995 -1997 - redaktor naczelny Gazety Karpackiej

1998 - Stowarzyszenie Gmin Polskich „Euroregionu NYSA” - specjalista ds. funduszy przedakcesyjnych Phare

1998 – Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze - doradca wicewojewody jeleniogórskiego 1999 - Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – koordynator

2000 – 2001 – właściciel firmy Consensus Consalting

2001-2004 - Biuro Poselskie Adama Lipińskiego w Jeleniej Górze - dyrektor

2004-2006 - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za promocję, turystykę, sport, kulturę i edukację

2006 – 2007  - Doradca Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, pełnomocnik ds. funduszy UE  

Inna działalność wykonywana poza INTERFERIE S.A.:   

Doradca ds. turystyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiedzialny jest m.in. za poszukiwanie nowych kierunków promocji polskiej turystyki.

Przewodniczący komisji ds. opracowania koncepcji działań promocyjnych województwa dolnośląskiego Dolnośląski Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 . 

Ponadto był autorem m.in. projektu Promocji Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska, współtworzył również Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Za swoje działania otrzymał od Ministra Gospodarki medal „Zasłużony dla Turystyki”.   

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.   

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)&nbsp

Raport bieżący nr 29/2007 (PDF 55 kb)

Related Articles