Raport bieżący nr 29 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 14 grudnia 2006 r. następujące osoby zostały odwołane przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Anna Mikoda

2. Mieczysław Janusz Bator

Jednocześnie dnia 14 grudnia 2006 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wincenty Stanisławski

2. Dorota Jaworska

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Raport bieżący nr 29 / 2006 (PDF 55 kb)

Related Articles