Raport bieżący Nr 28/2016

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 26/2016 z dnia 28.04.2016 r. informuje, że na posiedzeniu w dniu 6 maja 2016 r. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 Statut Spółki i § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej postanowiła ukonstytuować się w sposób następujący:

Przewodniczący - Pan Mirosław Stanisławski, 
Wiceprzewodnicząca - Pani Renata Wiernik - Gizicka,
Sekretarz - Pan Sławomir Kozioł.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW & 5 ust. 1 pkt 22

Related Articles