Raport bieżący nr 28/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące Prezesa Zarządu powołanego do składu Zarządu  Spółki przez Radę Nadzorczą dnia 30 lipca 2008 r.:   

Wojciech Kudera (42 lata)   

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, kierunek Archeologia Śródziemnomorska (1991); 

studia podyplomowe: 

Uniwersytet Wrocławski - studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w zakresie „Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki” (2003); 

WSH we Wrocławiu - studia podyplomowe  w zakresie „Zarządzanie przez koszty” (2004).  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:    

1993 – 1998 INTERFERIE Sp. z o.o. w Lubinie, „Hotel Górski Malachit” w Świeradowie Zdroju – sales menager, kierownik działu hotelowego, zastępca dyrektora ds. eksploatacji, 

1998 – 2002 Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój, przewodniczący Rady Miasta, 

2002-2006 INTERFERIE S.A. w Lubinie, Prezes Zarządu,  

2006 – 2007 niezależny konsultant i doradca w zakresie turystyki, 

2007 – 2008 EXPLORIS TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (Grupa Kapitałowa Telekomunikacji Polskiej i FRANCE TELECOM), do kwietnia 2008 - Wiceprezes Zarządu, od kwietnia 2008 Prezes Zarządu.  

Pan Wojciech Kudera jest w chwili obecnej członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. tj. EXPLORIS TP EDUKACJA I WYPOCZYNEK Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.       

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).    

Related Articles