Raport bieżący nr 28/2007

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2007 r. powołała  na funkcję Wiceprezesów Zarządu - Pana  Tadeusza Kanię oraz  Pana Andrzeja Pawluszka. Powołanie ma moc obowiązującą od dnia 23 lipca 2007 roku. 

 Informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.    

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)                     

Raport bieżący nr 28/2007 (PDF 45 kb)

Related Articles