Raport bieżący nr 27/2009

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ INTERFERIE S.A. w załączeniu. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).        

 

Raport bieżący nr 27/2009

 

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  

Related Articles