Raport bieżący Nr 26/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2020 roku wpłynął do Spółki, podpisany przez wszystkie strony, aneks do umowy zawartej pomiędzy:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa ("Kredytodawca"),

(2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica ("Kredytobiorca 1"), oraz

(3) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica ("Kredytobiorca 2"). 

Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego aneksu podwyższeniu uległ Kredyt C z wysokości 28.000.000,00 PLN do wysokości 41.754.000,00 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia określona została na poziomie 67.131.000,00 PLN (tj. stanowiącej 150 % łącznej kwoty Kredytu A i Kredytu C). 

Emitent informował o zawarciu umowy kredytowej Raportem bieżącym Nr 9/2016 z dnia 09.03.2016 r. Aneks do umowy nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy kredytowej.   

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne   

Related Articles