Raport bieżący nr 26/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że frekwencja w obiektach należących do Spółki  wyniosła w miesiącu sierpniu 2009 roku 79,46 proc. W miesiącu sierpniu 2008 roku obłożenie wynosiło 68,46 proc.  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w miesiącu sierpniu 2009 roku ukształtowały się na poziomie 5 450,8 tys. złotych. W roku 2008 wynosiły 4 971,9  tys. złotych.   

Średnia stawka za pokój (ADR) w miesiącu sierpniu 2009 ukształtowała się na poziomie 183,47 zł. zaś w miesiącu sierpniu 2008  - 166,04 zł. Przychód z jednego pokoju (RevPAR), w miesiącu sierpniu 2009 ukształtował się na poziomie 145,78 zł zaś w miesiącu sierpniu 2008 113,67 zł.   

Wynik na sprzedaży w porównaniu z minionym rokiem: za sierpień 2009 roku 1 741 tys. złotych przy 975,5 tys. złotych w 2008 roku.   

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).          

Related Articles