Raport bieżący nr 26/2007

W dniu 11.07.2007 r. Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Kaczyński złozył rezygnację z pełnionej funkcji z mocą obowiązującą od dnia 20.07.2007 r.

Rezygnacja złożona została z przyczyn osobistych.

Do dnia 20.07.2007 r. Pan Piotr Kaczyński będzie wypełniał swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Raport bieżący nr 26/2007 (PDF 44 kb)

Related Articles